Baltacı camii mevkisi parkeleme çalışmalarında sona geliniyor.