Zabıta Hizmetleri

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 51. maddesine göre Belediye Zabıtası; Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanmasıyla görevli olup bu amaçla, Belediye Meclisi tarafından alınan ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla görevlidir.

UMUMA AÇIK EĞLENCE VE İSTİRAHAT YERLERİ RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Formu

1- Kimlik Fotokopisi,

2- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3- 4 Adet Fotoğraf,

4- Kira Kontratı Fotokopisi,

5- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

6- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü

7- İkametgâh

8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi

9- İtfaiye Raporu,

10-İmar yazısı

11- Sağlık raporu

12- Adli sicil belgesi (Savcılıktan)

13- Sosyal güvenlik belgesi

14- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

2.VE 3. SINIF GSM RUHSATLARI

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Formu

1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh

2- ÇTV Kaydı,

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi,

6- Kira Kontratı Fotokopisi,

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi

11- İtfaiye Raporu,

12- İmar yazısı

13- ÇED Raporu (Fabrikalar İçin)

14- İş akım şeması ve vaziyet planı

SIHHİ İŞYERLERİ AÇILIŞ RUHSATI

Başvuruda İstenen Belgeler;

Başvuru Formu

1- Kimlik Fotokopisi, İkametgâh

2- ÇTV Kaydı

3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi

4- 2 Adet Fotoğraf,

5- Ustalık Belgesi, Satış Eleman belgesi

6- Kira Kontratı

7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı

8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,

9- Tapu Fotokopisi

10- İtfaiye Raporu,

11- İmar yazısı

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSATI

Başvuruda İstenen Belgeler;

1-Harç Makbuzu

2-İşyeri Açılış Ruhsatı

CANLI MÜZİK YAYINI İZİN BELGESİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- İşyerinin Açılış Ruhsatı

2- Ses Ölçüm Raporu

3- Taahhütname


MESUL MÜDÜR BELGESİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- İşyeri Ruhsatı

2- Kimlik Fotokopisi

3- Adli Sicil Belgesi

4-Vukuatlı Nüfus Kaydı


 ÖLÇÜ VE TARTI ALETLERİ DAMGA HİZMETLERİ

Başvuruda İstenen Belgeler;

1- Beyanname

2- Ödeme Makbuzu