Kurum Müdürü
: ............................. .............................
Telefon : .............................
Fax : .............................
E-Posta :  .............................
Gsm
: .............................
Dahili : .............................

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | .............................| Özgeçmişi

 

 

 

 

 

 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü | Görevi

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.
2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.
3) Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.
4) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.
5) Müdürlüğün harcama yetkilisi
6) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak, çalışmaların bu
programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.
7) Müdürlük Bünyesinde görev yapan birimlerin (Meslek edinme ve meslek
edindirme faaliyetlerini yürüten Eğitim Birimlerinin çalışmalarını, sağlar
8) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu
sağlar.
9) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.