Baltacı Camii Mevkisi Parkeleme Çalışmalarında Sona Geliniyor