Inziva Yeşil Mezra Yolu 350 metre Mucur, Astar Yol Çalışması