Ekonomik Yapı

İlçede Sanayi yok denecek kadar azdır. Merkez ve köylerde bir kaç demir ve hızar atölyesinden başka sanayi faaliyeti görülmemektedir. Genç nüfusunun yaklaşık % 80 i özellikle yaz aylarında inşaat işçiliği yapmak üzere metropol şehirlere gitmektedirler. Ticari faaliyette sanayi kesiminden farklı değildir. Hatta yer yer aynı ekonomi (trampa) kurallarının geçerli olduğu gözlenmiştir. Şöyle ki ekilebilir alanları çok dar olan sebze yetiştiren dağ köylerimiz ile hububat ekimin yaygın olduğu köylerimiz arasında değiş-tokuş usulü ticaret yapılmaktadır. İlçenin toplam yüzölçümünün %30’u ekime elverişli olup geri kalan kısmı çayır-mera, tarıma elverişsiz arazi ve ormanlıktır. Ekilebilir arazinin azlığı sulama imkânlarının fazla olmaması arazilerin mülkiyetinin dağınıklığı sebebiyle üretim daha ziyade öz tüketim amacıyla yapılmaktadır. Üretim, başta buğday, arpa, nohut, pamuk, mısır olarak gerçekleşmektedir. İlçe merkezi ile Yeşilsırt, Koru, Pekmezciler, Tepebaşı, Uğrak Döğer ve Kocaalan köylerinde bağcılık yaygındır. Merkez ve köylerde toplam 160 ha lık alanda bağcılık yapılmaktadır. Yıllık üzüm rekoltesi: 4.500 tondur. Ayrıca son zamanlarda yapılan aşılamalar nedeniyle Uğrak, Kocalan, Tepebaşı köylerimizde Antepfıstığı yetiştiriciliğine de başlanılmıştır. 2006 yılı içerisinde antep fıstığı çalışmaları kapsamında 10000 göz aşılama yapılmıştır. Bu konularda halk daha fazla teşvik edildiği takdirde üretim miktarı ve kalitesinde büyük artışlar olacaktır. Hayvancılık tarımdan sonra halkın ikinci büyük gelir kaynağıdır. 11.500 adet büyükbaş hayvan, 37.000 adet Küçükbaş hayvan, 34.000 adet kanatlı hayvan, 4.000 adet tek tırnaklı hayvan ve 1.500’e yakın arı kovanı mevcuttur.


Bakımı ve kolaylığı sebebiyle kıl keçisi miktarında artışlar görülmektedir. Sığırın cinslerinde yerli kara hakim cinstir. Az miktarda Güneydoğu kırmızısı mevcuttur. İlçede 150 adet traktör bulunmaktadır.Ova ve vadi kısımlarında koyun ve sığır, dağlık ve ormanlık alanlarda ise keçi yetiştiriciliği yaygındır. Çayır ve mera alanlarının yetersizliği nedeniyle yem bitkilerinin ekimi için çiftçilerimize gerekli kolaylıklar sağlanmış ve istekli çiftçilerimize yem bitkisi verilmiştir.