Nüfus Durumu

Son TUİK verilerine göre  Nüfus Durumu:

İlçe Merkezi nüfusu………………………………….:  8.610 

Köy nüfusu…………………………………………….:  31.512 

Toplam Nüfus………………………………………….:  40.122 

Doğum Sayısı…………………………………………..:  1.316 

Ölüm Sayısı……………………………………………..:  196 

Nüfus Artış Oranı………………………………………: % 0.03