Tarihi Yerler

Dicle İlçesinin tarihçesi üzerinde henüz kesin bir çalışma ve araştırma yapılmamış olmakla birlikte asırlardır yerleşim merkezi olduğuna dair bilgilere rastlanmaktadır. 1960 yılında İlçe merkezinde yapılan kazıda büyük taşların yontulması suretiyle oluşturulan motifli sütun başlıkları ve Döğer köyü civarında muntazam oda şeklini andıran mağaraların bulunması, çevrenin yüzyıllardır kullanıldığını göstermektedir.


Eğil sancağı adıyla anılan Dicle 1515’li yıllarda yerli beylerce idare edilen ve yönetimi babadan oğul’a geçen bir sancak olarak tarihte yerini almıştır.


Tanzimat fermanıyla birlikte “Dirlik sisteminin” kaldırılmasıyla 1868 yılında Eyalet sistemi kurulmuştur. 1871 de yayınlanan Salnameye göre Dicle, Ergani Madene bağlı (Elazığ Maden İlçesi) Eğil bucağı olarak gözükmektedir. 1924 yılındaki düzenlemeyle Müge Teşkilatı Esasiye sinin 89. maddesi sancakları kaldırmış ve idari taksimatı Vilayet, Kaza, Nahiye ve Köy şeklinde tespit etmiştir. Dicle (Piran) bir süre Eğil adıyla Maden’e bağlı bir bucak iken 1938 yılında 3197 sayılı kanun ile Eğil Bucağı ve Piran birleştirilerek, Eğil İlçesi oluşturulmuş ve Bir müddet sonra Eğil İlçe teşkilatı Dicle (Piran) bucağına taşınmış ve buraya Eğil ismi verilmiştir. Bu durum 1951 yılına kadar devam etmiştir. 18 ARALIK 1951 tarihinde 5851 sayılı Resmi gazetede yayınlanan kanunla Diyarbakır İline bağlı Eğil İlçesinin adı Dicle ve bu İlçeye bağlı Dicle Bucağının adı da Eğil olarak değiştirilmek suretiyle karışık durum düzeltilmiştir. Eğil daha sonra Diyarbakır İl merkezine bağlanmış ve şuan ayrı bir ilçe olarak idari taksimattaki yerini almıştır.